گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۷

 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامیصوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
گر پیر مناجات است ور رند خراباتیهر کس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی
فردا که خلایق را دیوان جزا باشدهر کس عملی دارد من گوش به انعامی
ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازمتو عشق گلی داری من عشق گل اندامی
سروی به لب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

 

ای صاحب مسله! تو بشنو از ما
تحقیق بدان که لامکان است خدا
خواهی که تو را کشف شود این معنی
جان در تن تو، بگو کجا دارد جا


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی