گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۸

 

ای خوشا مست و خراب اندر خرابات آمدهفارغ از سجاده و تسبیح و طاعات آمده
نفی را اثبات خود دانسته و اثبات نفیو ایمن از خویش و بری از نفی و اثبات آمده
کرده ورد بلبل مست سحر خیز استماعباز با مرغ صراحی در مناجات آمده
روح قدسی در هوای مجلس روحانیانصبحدم مستانه بر بام سماوات آمده
عقل با […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی