گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷ - در مباهات و نکوهش حسودان

 

نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشادر جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا
مریم بکر معانی را منم روح القدسعالم ذکر معالی را منم، فرمان روا
شه طغان عقل را نایب منم، نعم الوکیلنوعروس فضل را صاحب منم نعم الفتی
درع حکمت پوشم و بی‌ترس گویم القتالخوان فکرت سازم و بی‌بخل گویم الصلا
نکتهٔ دوشیزهٔ من حرز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی