گنجور

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

وه وه که قیامتست این قامت راستبا سرو نباشد این لطافت که تراست
شاید که تو دیگر به زیارت نرویتا مرده نگوید که قیامت برخاست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی