گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱

 

گویند کسان بهشت با حور خوش استمن میگویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدارکاواز دهل شنیدن از دور خوش است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام