گنجور

رودکی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر
بیدستانیست این ریاض بدو در
بیهوده همان، که باغبانت به قفاست
چون خاک نشسته گیر و چون باد گذر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی