گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

 

لیلی نه که لعبت حصاریدز بانوی قلعه عماری
گشت از دم یار چون دم ماریعنی به هزار غم گرفتار
دلتنگ چه دستگاه یارشدر بسته‌تر از حساب کارش
در حلقه رشته گره‌مندزندانی بند گشته بی‌بند
شویش همه روزه داشتی پاسپیرامن در شکستی الماس
تا نگریزد شبی چو مستاندر رخنه دیر بت‌پرستان
با او ز خوشی و مهربانیکردی همه روزه جانفشانی
لیلی ز سر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظامی