گنجور

شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳

 

به عالم هر دلی کاو هوشمند استبه زنجیر جنون عشق، بند است
به جای سدر و کافورم پس از مرگغبار خاک کوی او، پسند است
به کف دارند خلقی نقد جانهاسرت گردم، مگر بوسی به چند است؟
حدیث علم رسمی، در خراباتبرای دفع چشم بد، سپند است
پس از مردن، غباری زان سر کویبه جای سدر و کافورم، پسند […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی