گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۳

 

حریفان مست و مدهوشند و شادروان خراب از میمن از بادام ساقی مست و مستان مست خواب از می
چنان کز ابر نیسانی نشیند ژاله بر لالهسمن عارض پدید آید ز گلبرگش گلاب از می
تنش تابنده در دیبا چو می در ساغر از صفوترخش رخشنده در برقع چو آتش در نقاب از می
شب تاری تو پنداری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی