گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰۲

 

عمر با صد ساله الفت بیوفایی کرد و رفتاز که دیگر در جهان چشم وفا دارد کسی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی