گنجور

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۳ - آمدن معشوق به خانهٔ عاشق

 

چو زرین بال عنقای سرافرازز مشرق سوی مغرب کرد پرواز
نهان گردید شمع گیتی افروزسپاه شام شد بر روز پیروز
عروس مهر رفت اندر عماریمقرر گشت بر شب پرده‌داری
هیون کوه را در سایه بستندز گوهر بر فلک پیرایه بستند
فرو شد شاه خاور در سیاهیبرآمد ماه بر اورنگ شاهی
در آن گلشن که ماوا جای من بودبدان صورت که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی