گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۷

 

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشیمعذوری اگر در طلبش میکوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدارتا عمر گرانبها بدان نفروشی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام