گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۶۱

 

منعمان گر پیش مهمان نعمت الوان کشندما به جای سفره، خجلت پیش مهمان می‌کشیم!


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی