گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹

 

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببردنهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد
اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگرچگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلککه کس نبود که دستی از این دغا ببرد
گذار بر ظلمات است خضر راهی کومباد کآتش محرومی آب ما ببرد
دل ضعیفم از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ