گنجور

شیخ بهایی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴

 

عید، هرکس را ز یار خویش، چشم عیدی استچشم ما پر اشک حسرت، دل پر از نومیدی است


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی