گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۰

 

زنده می‌سوزد برای مرده در هندوستاندل نمی‌سوزد در این کشور عزیزان را به هم


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی