گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

هر سبزه که برکنار جویی رسته استگویی ز لب فرشته‌خویی رسته است
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهیکان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام