گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶

 

ماییم و می و مطرب و این کنج خرابجان و دل و جام و جامه پر درد شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذابآزاد ز خاک و باد و از آتش و آب


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام