گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۳

 

بدنیا مو نوینم کام بی تهبدس هرگز نگیرم جام بی ته
بلرزم روز و شو چون بید مجنونندارم یک نفس آرام بی ته


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر