گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲

 

تا با غم عشق تو مرا کار افتادبیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود اندر غم عشقاما نه چنین زار که این بار افتاد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی