گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » گذشتهٔ بی حاصل

 

کاشکی، وقت را شتاب نبودفصل رحلت در این کتاب نبود
کاش، در بحر بیکران جهاننام طوفان و انقلاب نبود
مرغکان میپراند این گنجشکگر که همسایهٔ عقاب نبود
ما ندیدیم و راه کج رفتیمور نه در راه، پیچ و تاب نبود
اینکه خواندیم شمع، نور نداشتاینکه در کوزه بود، آب نبود
هر چه کردیم ماه و سال، حسابکار ایام را حساب […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی