گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷

 

خواب آمد و در چشم نبد موضع خوابزیرا ز تو چشم بود پرآتش و آب
شد جانب دل دیدددلی چون سیمابشد جانب تن دید خراب و چه خراب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی