گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۶

 

تا دور ازان لب شکرین همچو نی شدیمترجیع بند ناله بود، بند بند ما


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی