گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹

 

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آچون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ
ای شاه عشق پرور مانند شیر مادرای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ
چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدیاز پا و سر بریدی بی‌پا و سر به رقص آ
تیغی به دست خونی آمد مرا که چونیگفتم بیا که خیر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی