گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۰۵

 

هنوزم از دهان چون صبح بوی شیر می‌آمدکه چون خورشید، مطلعهای عالمگیر می‌گفتم!


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰۲

 

عمر با صد ساله الفت بیوفایی کرد و رفتاز که دیگر در جهان چشم وفا دارد کسی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی