گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

عیسی لب و آفتاب روئی پسرا
زنار خط و صلیب موئی پسرا
لشکرکشی و اسیر جوئی پسرا
خاقانی اسیر شد چه گوئی پسرا


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی