گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲

 

بود آیا که در میکده‌ها بگشایندگره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستنددل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
به صفای دل رندان صبوحی زدگانبس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
نامه تعزیت دختر رز بنویسیدتا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می نابتا حریفان همه خون از مژه‌ها […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات (گزیدهٔ ناقص) » شمارهٔ ۱۲ - هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

 

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراببر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهانبر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عامبر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
ای تیغتان چو نیزه برای ستم درازاین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی