گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شکایت پیرزن

 

روز شکار، پیرزنی با قباد گفتکاز آتش فساد تو، جز دود و آه نیست
روزی بیا به کلبهٔ ما از ره شکارتحقیق حال گوشه‌نشینان گناه نیست
هنگام چاشت، سفرهٔ بی نان ما ببینتا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست
دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداددیگر به کشور تو، امان و پناه نیست
از تشنگی، کدوبنم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی