گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

 

ای آمده از عالم روحانی تفتحیران شده در پنج و چهار و شش و هفت
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ایخوش باش ندانی به کجا خواهی رفت


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام