گنجور

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۲۳ - تشبیه مغفلی کی عمر ضایع کند و وقت مرگ در آن تنگاتنگ توبه و استغفار کردن گیرد به تعزیت داشتن شیعهٔ اهل حلب هر سالی در ایام عاشورا به دروازهٔ انطاکیه و رسیدن غریب شاعر از سفر و پرسیدن کی این غریو چه تعزیه است

 

روز عاشورا همه اهل حلبباب انطاکیه اندر تا به شب
گرد آید مرد و زن جمعی عظیمماتم آن خاندان دارد مقیم
ناله و نوحه کنند اندر بکاشیعه عاشورا برای کربلا
بشمرند آن ظلمها و امتحانکز یزید و شمر دید آن خاندان
نعره‌هاشان می‌رود در ویل و وشتپر همی‌گردد همه صحرا و دشت
یک غریبی شاعری از ره رسیدروز عاشورا و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۶۸

 

ازان خورند به تلخی شراب ناب مراکه بی‌تلاش به چنگ آمده است شیشهٔ من


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی