گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۳

 

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرریپر کن قدحی بخور بمن ده دگری
زان پیشتر ای صنم که در رهگذریخاک من و تو کوزه‌کند کوزه‌گری


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام