اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » ملحقات » شمارهٔ ۳۱

تا عشق تو خیمه زد بصحرای دلم

بگرفت سپاه غم سراپای دلم

از لشکر غم چو ملک دل گشت خراب

جان نعره زند که وا دلم وای دلم