اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۷

ذاتست و صفات بیحد و اندازه

از وصف تو عالمی پر از آوازه

هر ذره ز تو بوصف خاصی مخصوص

برحسن تو خاص گلرخان تازه