اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۶

ای روی ترا جمله جهان آئینه

در مملکت هستی تو مائی نه

حسن تو که از روی بتان مرئی شد

رای تو بدی و دیگری رائی نه