نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۷ - رباعی در آستان مقدس حضرت علی بن موسی علیه السلام گفته

شاها ز تولای تو مستم دستی

جز دامن تو نیست بدستم دستی

گر دست ز پا فتادگان میگیری

بالله که من از پای نشستم دستی