نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۴ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

در بزم دنی که جز خدای تو نبود

نامی ز وجود ما سوای تو نبود

دو گوش نبی گواه صدقند مرا

کاندر پس پرده جز صدای تو نبود