نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۳ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

ای سرّ خدا که ره بر اسرار توئی

جز حیرت و صمت چاره در کار توئی

زانسوی دگر خدای گفتن بتو کفر

زین سو صفتی دگر سزاوار توئی