نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۴۲ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

روزیکه به پرده جز تو ای تو نبود

درخلوت قدس کس بجای تو نبود

منظور حق از آینه پردازی صنع

جز جلوۀ روی حق نمای تو نبود