نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۸ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

ای آنکه حریم کعبه کاشانۀ تست

بطحا صدف گوهر یکدانۀ تست

گر مولود تو بکعبه آمد چه عجب

ای نجل خلیل خانه خود خانۀ تست