نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۱۰ - ایضا مناجات از قول حضرت سید الشهداء علیه التحیه و الثناء

محبوبم الله لبیک لبیک

مطلوبم الله لبیک لبیک

کرگچه مین بول باشم جدایه

بو تن بو تسلیم حکم قضایه

وقف ایتمشم جای کوی بلایه

محبوبم الله لبیک لبیک

تا وار بود باشد عشقون هواسی

تیغ جفادن پور خدور هراسی

نوک سنابدور کره منلسی

محبوبم الله لبیک لبیک

عهد الستی باشد پتوردوم

یتمش ایکی باش الده کوتوردوم

کوی وفایه قربان گتوردوم

محبوبم الله لبیک لبیک

یاغدورسا عشقون تا روز محشر

ابر بلادن تیریله خنجر

بو حلق اصغر بو جسم اکبر

محبوبم الله لبیک لبیک

گور زینبیمون اشگیله آهین

پیرامننده دشمن سپاهین

عفو ایت الهی امت گناهین

محبوبم الله لبیک لبیک

سن سن چو مقصود ای بی نیازم

گر اولسا اعدا قتلیمه عازم

بو باش بو میدان خنجر نه لازم

محبوبم الله لبیک لبیک