نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۵۹

گر مرا در سر سودای تو شد جان سهل است

سر زلف تو ز آفات سلامت باشد