نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۵۱

دلم از یاد هجر دوست خون است

ندانم حال مهجوران که چون است