نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۲۶

با همه سستی که در معاهده داری

عهد جفا بر خلاف قاعده داری