نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۱۷

پاس خوددار که تو مست و حریف عیار است

دزد جهدش همه آشفتگی بازار است