نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۷

زآه من دل آن سنگدل به تنگ آمد

دلا بنال که این تیر هم به سنگ آمد