شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

هر نغمه که از هزار دستان شنوی

آن را به حقیقت از گلستان شنوی

هر ناله که از باده پرستان شنوی

آن می‌گوید ولی ز مستان شنوی