حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۰۵

طرف نقاب اگر کشی، از رخ نازنین فرو

دل ز تپیدن آورد، خانهٔ عقل و دین فرو

پت ز سرمه چشم تو، طرح فرنگ تازهای

یا شده این غزال را، پای به مشک چین فرو؟

هشته سمن عذار من، طرّهٔ یاسمین فرو

کعبه به ناز افکند، حلّهٔ عنبرین فرو