حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۹۹

به دنبال خرام آن پری رو

رمیدن می رود از یاد آهو

بود ادبار دنیا، به ز اقبال

قفای زشت، باشد خوشتر از رو