حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۵۷

غبار گشتم و سرگشته وار می گردم

هنوز گرد سر انتظار می گردم

به این فسردگی، از هجر گلعذارانم

اگر خزان بگذارد، بهار می گردم

ترحمی،که چو پروانه ی برون از بزم

به گرد کوی تو، امّیدوار می گردم