حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۸۴

آن مشکبو غزال ز چشمم گذار کرد

چشم مرا چو نافهٔ مشک تتار کرد